Referenser


Uppdragsgivare/Samarbetspartners: MUVed Marknadskonsult jobbar med både stora och små företag, tillverkande eller tjänsteföretag, lokala och internationella. Bland våra partners finns bland annat: Livity, DTC Bygg, Data Interchange, Progressive Marketing, Highland Valley Carwash och VisitandCare.

 

p_livity p_DI r_pm p_dtc
Livity  Data Interchange  Progressive Marketing  DTC Mark och bygg
r_hv r_vac
 Highland Village   VisitandCare