MUVed Marknadskonsult är ett tjänstekonsulterande företag med fokus på marknadsfrågor och affärsutveckling.

 

Vi fokuserar på organisationer och företag som önskar etablera sig på nya marknader eller geografiska områden de har svårigheter att nå via egen kraft. Vi arbetar aktivt tillsammans med klienten för att utveckla och realisera strategier, visioner och mål.

 

Vår grundfilosofi är att antagna projekt skall genomföras med högsta kvalité till minsta möjliga kostnad där ersättning kopplas till projektframgång och kommande intäkter.